Wady postawy – jak je wykrywać?

Wady postawy to obecnie jeden z najbardziej powszechnych problemów nie tylko u dzieci, ale również u osób dorosłych. Wady postawy w wieku dziecięcym powstają przede wszystkim w wyniku nieprawidłowej konstrukcji szkieletu, ale i są to wady nabyte. Wiele rodziców ignoruje symptomy, które powinny być weryfikowane przez lekarza czy też pielęgniarkę szkolną. W przypadku osób dorosłych większość wad postawy wynika przede wszystkim z siedzącego trybu życia oraz braku aktywności. W przypadku dzieci wady szybko wykryte da się niwelować czy nawet całkowicie eliminować przy pomocy gimnastyki korekcyjnej. Podczas zajęć dzieci ćwiczą z doświadczonymi i wykwalifikowanymi fizjoterapeutami, którzy wykonują z nimi ćwiczenia mające na celu korygowanie wady. Te same ćwiczenia dzieci mają wykonywać w domu, pod okiem rodziców. W przypadku osób dorosłych najczęściej skrzywienie wiąże się z nieodwracalnymi zmianami, których efekty można jedynie niwelować. Najczęściej pojawia się nieprzyjemny ból. W takich sytuacjach zalecana jest rehabilitacja.