Insulinooporność czym jest ?

Insulinooporność jest dosyć poważnym zaburzeniem utrzymywania stężenia glukozy we krwi na stałym, niezmiennym poziomie. Polega to na znacznemu zmniejszeniu wrażliwości mięśni tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek/organów na działanie insuliny. Zaburzenie to jest jednym z głównych winowajców występowania cukrzycy ciążowej lub cukrzycy typu Jednak coraz częściej spotykana jest również przy cukrzycy typu Stopień insulinooporności określany jest na podstawie odpowiednich, specjalistycznych wskaźników, które uwzględniają iloczyn poziomu insuliny oraz glukozy w surowicy na czczo ( tak zwana krzywa cukrowa). Badania naukowe wyróżniły trzy główne mechanizmy insulinooporności czyli krążące we krwi przeciwciała insulinowe, przyspieszony rozkład insuliny, defekt lub wady w działaniu receptora insulinowego w błonie komórek na które powinna działać insulina. Do głównych przyczyn występowania tego zaburzenia zalicza się otyłość, niską aktywność fizyczną, niektóre leki, dziedziczność po przodkach.